ចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមក្នុង

កម្មវិធីប្រកួតទេពកោសល្យកុមារ

SuperGold Kid BrainArt Border

លក្ខខណ្ឌ នៃការចូលរួម៖

  1. 1. អ្នកចូលរួមត្រូវជាកុមារដែលមានអាយុ ចាប់ពី 3 ទៅ 8 ឆ្នាំ
  2. 2. ការជ្រើសរើស នឹងបែងចែកទៅជាពីរក្រុម ទៅតាមអាយុរបស់ អ្នកចូលរួម
  3. 3. ថត និង ផ្ញើវីដេអូនៃទេពកោសល្យរបស់កូនអ្នក ទៅតាម​ ប្រធានបទណាមួយដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនូវផ្នែកខាងក្រោម

រង្វាន់សម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភី៖

  1. 1. ទទួលបាន អាហារូបករណ៍សិក្សា រយៈពេល មួយឆ្នាំ​ដែល មានតម្លៃស្មើ 10 លានរៀល ចំនួន 2 រង្វាន់
  2. 2. ការផ្គត់ផ្គង់ម្សៅទឹកដោះគោពេញមួយឆ្នាំ
  3. 3. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន
Border

ព័ត៌មានរបស់អ្នក

*ចាំបាច់ត្រូវបំពេញ

Submit Video
បញ្ចូលវីដេអូ
unchecked